วิพ - วิพากษ์ หวังโภคา

Planner


ประวัติการศึกษา
ป.ตรี รัฐศาสตร์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
บมจ. การบินไทย

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
Faith
ศรัทธาในตัว Founder : พี่ A-Academy ผู้เปิดโลกการจัดการเรื่องเงินๆ ทองๆ แบบพอประมาณ-มีเหตุมีผล-มีภูมิคุ้มกัน ภายใต้ความรู้ และคุณธรรม ให้กับผมและคนอื่นๆ อีกจำนวนมากกกกกก..ก.ไก่ล้านตัว แบบใสๆ จริงใจ ไม่มี tie-in ให้ผมได้รู้แนวทางปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายทางการเงิน และการมีชีวิตที่ดีมีคุณธรรม

The Living Proof
เชื่อมั่นใน Founders : พี่อ้น พี่ใหม่ ที่เป็นตัวอย่างให้เห็นว่า งานวางแผนการเงินในอุดมคติที่เราอยากทำ (Style แบบที่เรียนมาจาก A-Academy) ซึ่งมีผู้ใหญ่หลายคนบอกว่ามันไม่พอกิน มันเหนื่อยเกินไป มันสำเร็จไม่ได้นั้น ในโลกแห่งความเป็นจริง มีคนตัวเป็นๆ ที่ทำได้!

Kalyanamitta สังคมกัลยาณมิตร
จะมีอะไรดีไปกว่าโอกาสได้ร่วมงานกับอาจารย์ที่เราเคารพ กับ IDOL ของเรา กับคนที่เราอยากจะพัฒนาตัวเองให้เป็นได้อย่างนั้นในอนาคต กับเพื่อนๆ ที่มีแนวคิดเจตจำนงร่วมกัน คอย Support ตักเตือน เติมพลังซึ่งกันและกันตลอดการเดินทาง

Code of Conduct
แม้ว่าจะบรรยายให้ดูหล่อขนาดไหน Avenger Planner ก็ยังคงเป็นองค์กรที่แสวงหาผลกำไรนะครับ แต่แก่นหลักในการทำงานที่เรายึดถือร่วมกัน และเป็นสิ่งที่ผมเห็นว่า "แตกต่างอย่างโดดเด่น" จากที่อื่นก็คือ ความเชื่อที่ว่า "...ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์" จากพระราชดำรัชของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

เหล่านี้ล่ะครับ คือเหตุผลในการเข้าร่วม Avenger Planner ของผม หวังว่าจะมีโอกาสได้ทำ "กิจที่หนึ่ง" ให้กับทุกท่านนะครับ ^^

ลองมาพิสูจน์การวางแผนการเงินแบบ "...ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง..." กันดูครับ ว่าแตกต่างอย่างไร