ปิงปิง – วิธิป จินานุกูลวงศ์

Senior Planner


ประวัติการศึกษา
ป.โท International Business, MA (University of Greenwich)
ป.ตรี วิทยาศาสตร์ - สถิติ (ม.ธรรมศาสตร์)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
Senior Analyst
ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
ความสนใจเรื่องการวางแผนการเงินของผม มีจุดเริ่มต้นมาจากจุดสิ้นสุดของใครบางคน ในที่นี้ไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะครับ คือ คุณพ่อคุณแม่ท่านได้เกษียณจากอาชีพของท่าน ทำให้มีเงินบำเหน็จจำนวนหนึ่ง ซึ่งมันทำให้ผมจำเป็นที่จะต้องมีทักษะในการบริหารเงินช่วยพวกท่าน ทำให้ผมเริ่มต้นศึกษาด้านการเงินและการลงทุนเรื่อยมา จนได้รู้จักเว็บของคุณเอ A-Academy

ส่วนตัวผมชอบวิธีการสอนที่คุณเอใช้สื่อการสอนเป็นวิดีโอ ทำให้กระชับ เห็นภาพ เข้าใจง่ายกว่าการอ่านหนังสือ ยิ่งทำได้ตระหนักมากขึ้นไปอีกว่า การวางแผนการเงินนั้นไม่ได้มีแต่เรื่องของการลงทุนหรือแนวคิดที่จะทำอย่างไรให้เงินงอกเงยมาก ๆ เท่านั้น แต่ยังมีอีกหลายด้าน เช่น การมีเงินสำรอง การจัดการและบริหารหนี้สิน การวางแผนประกัน การวางแผนภาษี รวมทั้งการวางแผนเกษียณอายุ

หลังจากนั้นผมก็ได้มีโอกาสในการอบรมคอร์สที่คุณเอและโค้ชหนุ่มจัดขึ้นไม่ว่าจะเป็น Financial Foundation รุ่นที่ 1 DIY Portfolio รุ่นที่ 1 และ Money Literacy รุ่นที่ 1 รวมถึงได้ชักชวนเพื่อน ๆ และพี่ที่รู้จักไปอบรมด้วยกัน เพื่อให้ทุกคนมีความรู้ในการวางแผนการเงินให้กับชีวิตตัวเอง แต่สุดท้ายแล้วก็มีเพียงบางคนก็มีนำไปปฏิบัติเท่านั้น อาจจะด้วยเหตุผลของเวลาที่ยังไม่เอื้ออำนวย ซึ่งทำให้ผมเกิดความคิดว่า ถ้าเราช่วยวางแผนการเงินให้เพื่อนได้คงจะดีไม่น้อย ยิ่งมาได้ยินคำพูดคุณเอที่เคยกล่าวไว้ว่า “คนที่เรียนจับปลา สุดท้ายแล้วจะมีสักกี่คนที่จับปลาด้วยตัวเอง” เลยทำให้ผมอยากที่จะมาเป็นนักวางแผนทางการเงิน

แล้ววันหนึ่งโอกาสก็มาถึง เมื่อ Avenger Planner มีการเปิดรับสมัครนักวางแผนการเงินรุ่นที่ 3 ผมจึงไม่รีรอที่จะสมัคร ด้วยแนวความคิดของทีมที่ต้องการให้บริการวางแผนการเงินในประเทศไทยเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง ไม่ได้มุ่งเน้นการขายผลิตภัณฑ์เกินความจำเป็นของผู้รับบริการและให้ความรู้ด้านการเงินแก่ผู้รับบริการด้วยความจริงใจ โดยไม่ได้แบ่งแยกฐานะ

จนมาถึงวันนี้ วันที่ผมได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมทีม Avenger Planner แต่ทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงการเริ่มต้นเส้นทาง "นักวางแผนการเงินอิสระ" ของผม ผมยังมีเรื่องให้เรียนรู้อีกมากมาย สุดท้ายนี้ผมอยากจะขอขอบคุณ Founder ทั้ง 3 ท่าน และ พี่แบงค์ (วรัญญู) หนึ่งใน Planner ของทีม ที่ได้ให้โอกาสรวมถึงข้อคิดที่ดีเสมอมา

แผนการเงินที่พอดี คือแผนที่สามารถปฏิบัติได้จริง ทำแล้วสบายใจ และนำไปสู่เป้าหมายได้