อ๋อง - วันเฉลิม อัศวแสงรัตน์ CFP®

Senior Planner


ประวัติการศึกษา
ป.ตรี อุตสาหกรรมเกษตร สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
ป.โท บริหารธุรกิจการเงิน (MBA Finance)
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
นักวางแผนการเงินอิสระ

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
ในช่วงที่ผมยังเรียนไม่จบ ได้มีโอกาสไปอ่านหนังสือเกี่ยวกับการวางแผนการเกษียณอายุ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมสนใจเกี่ยวกับการวางแผนการเงิน ผมจึงพยายามศึกษาหาความรู้เพิ่มด้วยตัวเอง จนมาเจอพี่เอ A-Academy ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการเงิน จนผมได้มีโอกาสไปโค้ชชิ่งกับพี่เอ

ซึ่งวันนั้นเพิ่งทำให้ผมรู้ว่าการวางแผนที่ผมเข้าใจเอาเองมาโดยตลอดว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้นเป็นสิ่งที่ผิด และได้เข้าใจความหมายของการวางแผนการเงินที่แท้จริงที่มียังมีเรื่องอื่นๆอีก เลยทำให้ผมคิดว่าการที่ได้มีใครซักคนมานั่งพูดคุยให้คำแนะนำเรานั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์และสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้

จนมาเจอโครงการนี้ ที่พี่ๆ Founder ทั้ง 3 คนคือพี่เอ พี่ใหม่และพี่อ้นร่วมกันทำทีมนักวางแผนการเงิน ที่ต้องการให้คำแนะนำและทำแผนให้ลูกค้าตามความต้องการและความเหมาะสมกับลูกค้าจริงๆ พอผมเห็นจุดประสงค์ของทีมจึงสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ เพราะคิดว่าเป็นงานที่มีคุณค่า สามารถช่วยคนอื่นได้อีกมากมาย หลังจากที่ได้เข้ามาในทีมผมรู้สึกดีใจมาก และได้พบกับคนที่มีแนวคิดและเป้าหมายเดียวกันคือการวางแผนเงินแบบองค์รวม ได้ร่วมฝึกฝนทักษะต่างๆ การลงมือทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกคนในทีมสามารถให้คำแนะนำที่ดีและมีประโยชน์แก่ผู้รับคำแนะนำต่อไปครับ

ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร Avenger Planner พร้อมที่จะช่วยเหลือและเดินเคียงข้างไปกับคุณ “เหมือนเพื่อนที่ร่วมเดินทางไปด้วยกัน”