ฟาง - วรางคณา หมอนเมือง CFP®

Senior Planner


ประวัติการศึกษา
ป.ตรี วิศวกรรมโยธา
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
นักวางแผนการเงินอิสระ

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
ในขณะที่ยังเป็นนิสิตวิศวกรรมโยธาอยู่ ได้มีโอกาสพูดคุยกับ ดร.ธีรพงศ์ หนึ่งใน Senior Planner ของ Avenger Planner (ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในขณะนั้น) ในเรื่องของการลงทุนและการวางแผนการเงิน ทำให้รู้ว่าตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่เป็นนักเรียนนั้น เราพลาดเรื่องใกล้ตัวที่จำเป็นและสำคัญมากต่อชีวิตเราไป

การวางแผนการเงินคือเรื่องเดียวกับการวางแผนชีวิต และกังวลแทนเพื่อนๆ รุ่นเดียวกันว่าจะมีใครบางคนได้ไปบอกเล่า หรือวางแผนการเงินให้พวกเขาหรือไม่ บางคนอาจโชคดี ได้รับรู้เรื่องนี้ตอนที่อายุไม่มาก แต่ถ้าบางคนโชคร้ายได้รับรู้เรื่องนี้เมื่อถึงวัยเกษียณแล้วจะเป็นอย่างไร ? จึงได้ตัดสินใจทำงานเป็นที่ปรึกษาการเงิน

เมื่อได้ทำงานแล้วก็ได้พบว่า ยังมีคนในสังคมอีกมาก ที่ได้มีการซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินไว้แล้วทั้ง ประกัน กองทุน หรือหุ้น หลายๆ คนรู้ว่าตนเองซื้อไว้เท่าไร แต่ไม่เคยรู้เลยว่าควรซื้อเท่าไร ? เพราะว่าพบแต่การขายที่เสนอขายแต่ผลิตภัณฑ์ โดยขาดการวางแผนให้กับลูกค้า ลูกค้าไม่เคยทราบเลยว่าตนเองจะสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้หรือไม่ หรือแม้แต่ไม่ทราบเลยว่าตนเองมีเป้าหมายทางการเงินอย่างไร

จนได้พบกับทีมที่มีปณิธานมุ่งมั่นสร้างนักวางแผนการเงินในประเทศไทยที่จะให้ความรู้และคำปรึกษา โดยมุ่งประโยชน์ของลูกค้าก่อนประโยชน์ของตนเอง จึงตัดสินใจเข้าร่วมทีม Avenger Planner เพราะสิ่งที่ตนเองยึดถือมาตลอดคือ "ให้คำปรึกษาเรื่องการเงินให้กับลูกค้า เสมือนว่าเราให้คำปรึกษาตัวเราเอง"


ให้คำปรึกษาเรื่องการเงินให้กับลูกค้า เสมือนว่าเราให้คำปรึกษาตัวเราเอง