ดัท - วรัญญา อาจรักษา

Planner


ประวัติการศึกษา
ป.โท Information Security (Royal Holloway, University of London)
ป.ตรี วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (ม. พระจอมเกล้าธนบุรี)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
Senior Account Executive
SAP Business Technology Platform

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
"Love What You Do and Do What You Love"
เป็นถ้อยคำที่ Lead ให้เริ่มค้นหาตัวเอง และได้ค้นพบ Passion ของตัวเองในเรื่องการวางแผนการเงินจากการลงเรียนคอร์ส Certified Financial Planner Module ที่ 1

ตอนได้เรียน รู้สึกตื่นเต้นมาก ตอบตัวเองเลยว่า นี่มันใช่เลยสิ่งที่เราตามหา มันครอบคลุมแผนการเงินครบทุกด้าน ดีกว่าแผนที่เราคิดตามสัญชาตญาณไปเยอะเลย จากวันนั้นจนถึงวันนี้ ได้ศึกษาหาความรู้ในด้านนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และพาตัวเองมาใกล้อาชีพที่เรียกว่า "นักวางแผนการเงิน" ได้มีโอกาสรู้จัก A-Academy ผ่านวีดีโอบน Website เกิดความประทับใจคุณเอ ในความรู้ที่ครบด้าน ที่สำคัญคือให้ความรู้ที่เป็นกลาง มีเจตจำนงที่ดีในการมอบความรู้ด้านการเงินคืนสู่สังคม ติดตามคุณเอ มาเรื่อยๆ จนมีโอกาสได้เรียนคอร์ส DIY Portfolio รุ่นที่ 2 และ เป็นวันประกาศตัว Avenger Planner ครั้งแรก

เราได้มองทีม Avenger Planner เติบโต ด้วยเจตนารมณ์ ที่มุ่งมั่น เป็นกลาง คำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก ยิ่งทำให้รู้สึกอยากเป็นส่วนหนึ่งของทีมนี้ อยากเรียนรู้วิธีการทำงานที่ถูกต้อง มี Integrity ไม่เอาประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้ง เพราะลูกค้าคนที่เราดูแล ล้วนเป็น ครอบครัว พี่ น้อง เพื่อน และญาติ ของเราทั้งนั้น เราอยากให้เค้าประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงผลักดันตัวเองและตั้งใจเข้าร่วมทีม Avenger ภารกิจพิทักษ์ความไม่รู้ทางการเงินให้ได้

ในชีวิตนึงเราก็อยากทำอะไรให้โลกรู้ว่า .. ครั้งหนึ่ง "I was here" บนโลกใบนี้ "Alone we can do so little, together we can do so much." --Helen Keller