ปิง – วิรุฬห์ อังอติชาติ CFP®

Planner


ประวัติการศึกษา
ป.โท MBA (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ป.ตรี วิศวกรรมอุตสาหการ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาด

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
สมัยเรียนมัธยมปลาย หากมีใครมาถามว่า โตแล้วอยากทำอาชีพอะไร เชื่อไหมครับว่าผมจะตอบว่า ผมอยากเป็นนักวางแผนการเงิน

ผมรู้จักอาชีพนักวางแผนการเงินจากการอ่านหนังสือเล่มหนึ่ง ในหนังสือได้กล่าวถึงอาชีพหนึ่งที่เป็นที่นิยมในสหรัฐอเมริกา มีหน้าที่ช่วยวางแผนการเงินให้กับลูกค้า ทำให้ลูกค้าได้มั่นใจว่าตนเองมีแผนการทางการเงินอย่างครบถ้วน ทั้งสำหรับการซื้อหรือผ่อนบ้าน การศึกษาบุตร การเกษียณอายุ ฯล ซึ่งแต่ละคนก็มีความต้องการที่ต่างกัน มีพื้นฐานทางการเงิน วิถีชีวิต และสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมือนกันเลย จึงจำเป็นต้องให้บริการวางแผนการเงินกับลูกค้าเป็นรายบุคคล

ผมรู้สึกว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจมาก ได้ช่วยเหลือผู้คน และยังตรงกับความชอบส่วนตัว ที่สนใจเรื่องการวางแผนและลงทุนอยู่แล้ว แต่น่าเสียดายที่ในเวลานั้น ประเทศไทยยังไม่เคยมีใครทำอาชีพนี้ ผมจึงได้แต่จดจำอาชีพนี้ไว้ในใจ

ส่วนตัวแล้วผมมีความสนใจเรื่องการลงทุนมาตั้งแต่สมัยมัธยมต้น เนื่องจากได้มีโอกาสอ่านหนังสือเกี่ยวกับการลงทุนหลายเล่ม หากมีใครมาถามผมตอนนี้ว่า หนังสือเล่มไหนบ้างที่เปลี่ยนชีวิตของผม คำตอบคงจะต้องมีเล่มเหล่านี้อยู่ด้วยอย่างแน่นอน เพราะหลังจากอ่านจบ มันทำให้ผมรู้สึกว่า การลงทุนเป็นเรื่องสำคัญของชีวิต และเป็นเรื่องที่ควรจะเริ่มทำให้เร็วที่สุด

เมื่อมีโอกาสในช่วงมัธยมปลาย ผมได้ฝากเงินส่วนตัวให้พี่สาวไปลงทุนในหุ้น แต่หลังจากนั้นไม่นาน ก็เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 ซึ่งด้วยความรู้และประสบการณ์ที่จำกัด ทำให้พอร์ตของผมขาดทุนยับเยิน อย่างไรก็ดี นั่นเป็นบทเรียนที่สำคัญที่ทำให้ผมศึกษาหาความรู้เรื่องแนวทางการลงทุนในรูปแบบต่างๆ มากขึ้น พร้อมกับที่ยังคงลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เรื่อยมา

เมื่อผมเริ่มตกผลึกความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการเงินในระดับหนึ่ง ผมจึงเริ่มวางแผนการเงินให้ตัวเองตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทำงานประจำ มีการแลกเปลี่ยนพูดคุย ให้คำปรึกษาและวางแผนการเงินย่อๆ ให้กับสมาชิกในครอบครัว และเพื่อนๆ ที่สนใจในเรื่องเดียวกันเป็นประจำ

ผมติดตามผล ปรับแก้ และปฏิบัติตามแผนการเงินที่วางไว้อย่างมีวินัย นับว่าเป็นเรื่องที่ผมสนใจและใส่ใจลงมือปฏิบัติ ลองผิดลองถูก ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่อย่างสม่ำเสมอ แต่ก็ยังรู้สึกว่ายังอยากพัฒนาให้ดีขึ้น และอยากทำให้ถูกต้องตามหลักการและกฎหมาย

วันหนึ่งผมได้ทราบว่า มีผู้ที่ทำอาชีพนักวางแผนการเงินแล้วในประเทศไทย แต่เมื่อเข้าไปศึกษารายละเอียดแล้วกลับพบว่าโดยส่วนใหญ่ผู้ที่ทำอาชีพดังกล่าวมักทำงานอยู่ในแวดวงกองทุน ธนาคารหรือประกัน และมักเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ทางการเงินตัวใดตัวหนึ่งเป็นพิเศษ จนแทบจะเรียกได้ว่า ทำการวางแผนการเงินให้ลูกค้าทุกราย โดยมีพื้นฐานอยู่บนผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ตนเองเชี่ยวชาญเป็นหลัก ซึ่งขัดกับหลักคิดในการเป็นนักวางแผนการเงินของผมมาตั้งแต่ต้น

ความตั้งใจในการร่วมเป็นนักวางแผนการเงินกับองค์กรต่างๆ ดังกล่าวจึงได้เลื่อนออกมา จนเมื่อผมได้รู้จักกับ Avenger Planner ซึ่งมีแนวคิดในการส่งเสริมให้บุคคลทั่วไปได้รู้จักกับการวางแผนการเงิน และมีการประกาศรับสมัครเป็นนักวางแผนการเงินที่ไม่เน้นในการทำยอดขายให้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินใดๆ แต่ใช้วิธีการวางแผนการเงินให้กับผู้รับบริการทุกรายแบบเฉพาะเจาะจง โดยคำนึงถึงความจำเป็น และเป้าหมายของผู้รับบริการเป็นหลัก ซึ่งเป็นหลักการที่ผมเชื่อมั่นมาตั้งแต่ต้น ผมจึงมาสมัครเป็นนักวางแผนการเงินที่ Avenger Planner

ผมอยากอยู่ในกลุ่มคนที่เชื่อเหมือนกัน และทำในสิ่งที่จะทำให้สังคมโดยรวมดีขึ้น แม้เป็นส่วนน้อย แต่การกระทำเล็กๆ ต่อเนื่องโดยกลุ่มบุคคลที่มุ่งมั่นจะสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้ในวันหนึ่งอย่างแน่นอน

นอกเหนือไปจากประสบการณ์ในการวางแผนการเงิน ผมมีประสบการณ์ในการทำงานทั้งแบบงานประจำเป็นมนุษย์เงินเดือน เป็นผู้ประกอบการ โดยผมเคยร่วมกับเพื่อนทำธุรกิจนำเข้าวัสดุตกแต่งภายใน และ ปัจจุบันผมประกอบอาชีพอิสระ (Freelance) เป็นที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาด รวมถึงมีประสบการณ์ในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์มาโดยตลอดกว่า 20 ปี ซึ่งผมเชื่อว่าประสบการณ์ต่างๆ เหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการเงินให้แก่ผู้รับบริการของ Avenger Planner ได้ไม่มากก็น้อย

เป้าหมายของการเป็นนักวางแผนการเงินของผมคือ ทำแผนที่เปลี่ยนชีวิตคนได้ ผมอยากถ่ายทอด อยากแชร์ประสบการณ์ อยากที่จะให้คนทุกคนรู้ความสำคัญ และอยากให้รู้ว่าเราเปลี่ยนชีวิตตัวเองได้จริง แค่ลงมือทำและอยู่กับแผนให้นานพอ
การเดินทางไปสู่จุดหมาย ถ้ามีเพื่อนร่วมทางที่ดีก็จะทำให้การเดินทางสะดวก รวดเร็ว และมีความสนุกมากขึ้น ในทางเดินชีวิตก็เช่นเดียวกัน