คุณมาถึงเว็บไซต์หน้านี้

เพราะคุณคือคนสำคัญของใครสักคน

เขาคนนั้นอยากให้คุณได้รู้จัก

บริการวางแผนการเงิน

ที่เขากำลังได้รับประสบการณ์ที่ดี
จากการใช้บริการ

เขาคนนั้นได้รับการดูแลด้วยความใส่ใจ
จาก "นักวางแผนการเงิน" ประจำตัว
ที่ Avenger Planner มอบหมายให้บริการ

โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

เขาคนนั้นได้ ให้เวลา เพื่อพูดคุย
และทำงานกับนักวางแผนการเงิน
จนได้เข้าใจถึงรายละเอียดในชีวิต

และสามารถจัดทำเป็น "แผนการเงิน"
ที่ออกแบบขึ้นเพื่อเขาเพียงผู้เดียว

ซึ่ง "ครอบคลุม" ทุกเรื่องสำคัญ
ทางการเงินของเขา อาทิ

เขาคนนั้น ได้รับแผนการเงิน
ที่มีรายละเอียดครบถ้วน เป็นรูปเล่ม
มีการระบุเหตุผลในการดำเนินการต่างๆ

โดยไม่มีการเร่งรัดให้ซื้อผลิตภัณฑ์ใด
ที่เขาไม่เต็มใจ และไม่เห็นด้วยกับเหตุผล

ตัวอย่างแผนการเงินที่ได้รับ

นักวางแผนการเงินของเขา
ยัง ช่วยสนับสนุน และ
ช่วยตอบคำถาม คลายข้อสงสัย
เพื่อให้เขาสามารถดำเนินการได้ตามแผน

โดยมีการทบทวนและปรับปรุงแผน
ให้เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันทุก 1 ปี

ประสบการณ์ที่ได้รับทั้งหมดข้างต้น

ทำให้เขาได้รับความสบายใจทางการเงิน
และอยากที่จะให้คุณได้รับสิ่งนั้นด้วย

ซึ่งนั่นคือเหตุผลที่เขามอบบัตรเชิญให้คุณ
และทำให้คุณได้อ่านเว็บไซต์หน้านี้

ถึงเวลาของคุณแล้ว

ขอโอกาสให้พวกเรา
บลป. อเวนเจอร์ แพลนเนอร์ จำกัด

ได้ให้บริการวางแผนการเงินแก่คุณ
ดังที่เคยได้รับโอกาส
จากผู้ที่มอบบัตรเชิญนี้ให้คุณมาแล้ว

ส่วนหนึ่งของความประทับใจจากลูกค้า

  • คุณไหวมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีจิตใจบริการ มีความรู้ทางด้านการวางแผนการเงินแบบองค์รวม ตามแนวทางของอาจารย์เอ สามารถตอบสนองความต้องการ ของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ขอบคุณคุณไหวมากครับ ชีวิตทางด้านการเงินเป็นระบบมากขึ้น หลังจากได้เรียนกับอาจารย์เอ ตอนนี้มีคุณไหวมาดูแล ทำให้รู้สึกวางใจ อุ่นใจมากขึ้น ว่าจะสามารถไปสู่เป้าหมายทางการเงินได้ครับ
  • พี่ต้นเป็นคนที่ให้คำปรึกษาผมดีมากครับ หรือให้คำแนะนำ หรือวิธีการใช้งานต่างๆ ให้ดีมากครับ ตั้งแต่ตอนเริ่มการกรอกข้อมูลค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่อนข้างใส่ใจมากครับ เพราะตอนแรกผมเข้าใจว่าข้อมูลน่าจะเพียงพอ แต่โดนตีกลับมาให้ลองคิดให้รอบคอบถี่ถ้วน ทำให้ผมเครียด ไข้ขึ้นเลยครับ 5555 แต่พอผมปรับตัวได้ ในระยะเวลาที่ผ่านมายังไม่ถึงปี ผมค่อนข้างพอใจกับผลที่ออกมาครับ
  • ให้คำแนะนำการลงทุนได้ดีมาก กระชับตรงประเด็นและเข้าใจง่าย ขอบคุณที่ทำให้คำแนะนำ และเข้าใจถึงการวางแผนการเงินและลงทุน Avenger Planner เป็นสิ่งที่เหมาะสมมาก สำหรับการดำเนินชีวิตปัจจุบัน ถ้าไม่ได้รับคำแนะนำดีๆ แบบนี้ คงจะลงทุนแบบไม่มีเป้าหมายแน่ๆ เลย
  • น้องน่ารักมาก ให้ข้อมูล​และแนวทางที่เป็นประโยชน์​กับพี่มาก และพยายามหาทางที่ดีที่สุดให้ ขอบคุณ​มากที่มีกลุ่มคน​นี้ เพื่อช่วยวางแผนให้กับคนที่อาจไม่มีความรู้​ความเข้าใจ ได้มาช่วยแนะแนวทางที่ดี ให้อย่างน้อยได้มีเงินเก็บ ได้ใช้เงินเก็บนั้นอย่างมีประโยชน์สูงสุด
  • ดีมากครับ คุณแน็ตช่วยให้ชีวิตผมมีแผนการเงินที่ดีขึ้นมาก และยังช่วยปรับแผนให้เข้ากับสถานการณ์ของชีวิต ที่ปรับเปลี่ยนไปได้เป็นอย่างดี อยากให้เพื่อนๆ และคนรู้จักทั้งหลาย ได้มารู้จักกับ Avenger Planner เพื่อจะได้วางแผนการเงินของเขา จะได้ไม่ใช้ชีวิตอยู่บนความประมาทด้านการเงิน
  • น้องฟางดูตั้งใจทำงานดีมาก มีความตั้งใจทำอาชีพนักวางแผนการเงินอย่างจริงจัง ไม่เลือกว่าลูกค้าเงินมากหรือน้อย ในเวลาเกิดวิกฤติก็ค่อยสอบถามพูดคุยตลอดเวลา ขอเป็นกำลังใจให้ครับ การมีนักวางแผนการเงินที่ดีมีคุณธรรมจำนวนมากๆ น่าจะช่วยทำให้คุณภาพชีวิตของคนในประเทศไทยดีขึ้น มีชีวิตทางการเงินและการเกษียณที่มีคุณภาพมากขึ้น

ขั้นตอนการรับบริการ

ไม่บังเอิญ… ที่คุณได้มาที่หน้านี้
1

แนะนำบริการ/เก็บข้อมูล/เปิดบัญชี

ณ สถานที่ซึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงกัน
โดยลูกค้าเตรียมข้อมูลส่วนตัวมาด้วย
ไม่บังเอิญ… ที่คุณได้มาที่หน้านี้
2

วิเคราะห์และจัดทำแผน

โดยนักวางแผนการเงิน
Avenger Planner
ไม่บังเอิญ… ที่คุณได้มาที่หน้านี้
3

นำเสนอแผนและลงมือทำตามแผน

ลูกค้าต้องดำเนินการตามแผนด้วยตนเอง
โดย Planner เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ
ไม่บังเอิญ… ที่คุณได้มาที่หน้านี้
4

ติดตามและปรับปรุงแผน

ประเมินผลลัพธ์ และปรับปรุงแผน
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง