เราคือทีมนักวางแผนการเงินอิสระ
ที่รวมตัวกันเพื่อให้บริการวางแผนการเงิน
อย่างรอบด้าน เป็นกลาง ระมัดระวัง
เสมือนกับที่เราบริหารจัดการเงินของเราเอง
เราให้บริการ วางแผนการเงินแบบองค์รวม ครอบคลุมทุกมิติทางการเงินส่วนบุคคล
01-goal-setting

ตั้งเป้าหมายทางการเงิน

02-asset-purchase

แผนใช้จ่ายรายการใหญ่

03-debt-mgmt

แผนบริหารหนี้สิน

04-risk-mgmt

แผนป้องกันความเสี่ยง

05-children-expense

แผนค่าใช้จ่ายบุตร

06-retirement

แผนเกษียณอายุ

07-investment-plan

แผนการลงทุน

08-tax-planning

แผนภาษี

เราให้บริการ วางแผนการเงินแบบองค์รวม
ครอบคลุมทุกมิติทางการเงินส่วนบุคคล
01-goal-setting
ตั้งเป้าหมายทางการเงิน
02-asset-purchase
แผนใช้จ่ายรายการใหญ่
03-debt-mgmt
แผนบริหารหนี้สิน
04-risk-mgmt
แผนป้องกันความเสี่ยง
05-children-expense
แผนค่าใช้จ่ายบุตร
06-retirement
แผนเกษียณอายุ
07-investment-plan
แผนการลงทุน
08-tax-planning
แผนภาษี
คุณค่า และ มาตรฐาน ที่เราตั้งใจส่งมอบ

อุ่นใจ

เราให้คำแนะนำเสมือนเป็นเงินของเรา
เลือกใช้เฉพาะวิธีการที่รอบคอบ ระมัดระวัง
และผลิตภัณฑ์ที่ถูกกฎหมายไทยเท่านั้น

โปร่งใส

เราเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ที่มาของรายได้ เงื่อนไขการบริการต่างๆ
เพื่อให้ท่านได้ข้อมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจ

มีความสามารถ

เราคัดเลือกนักวางแผนการเงินอย่างเข้มงวด
ทั้งด้านทักษะความรู้และคุณธรรม
และมีการทำงานร่วมกันเป็นทีม

ราคาเหมาะสม

เราให้คำปรึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
รายได้ของเราจะเกิดขึ้นเมื่อลูกค้า
ดำเนินการตามแผนผ่านการซื้อผลิตภัณฑ์เท่านั้น
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้การวางแผนการเงินประสบความสำเร็จ
คือการที่ลูกค้า มีความเข้าใจ และ เห็นด้วย กับ หลักปฏิบัติ ของนักวางแผนการเงินที่เขาเลือก
เราจึงอยากให้ท่านให้เวลาเพื่อศึกษาแนวทางของเราก่อน ว่าใช่สิ่งที่ท่านมองหาหรือไม่
หากท่านศึกษาแล้ว มีความสนใจที่จะให้เราเป็นนักวางแผนการเงินของท่าน
ท่านสามารถศึกษาข้อมูลบริการของเรา และสมัครใช้บริการได้โดยคลิกปุ่มด้านล่างนี้