ต้องมีมากขนาดไหน… จึงจะเรียกว่ามั่งคั่ง – Avenger Planner

ต้องมีมากขนาดไหน… จึงจะเรียกว่ามั่งคั่ง