ต้องมีมากขนาดไหน… จึงจะเรียกว่ามั่งคั่ง – Avenger Planner

ต้องมีมากขนาดไหน… จึงจะเรียกว่ามั่งคั่ง

เงิน คือ [ส่วนหนึ่งของ] ชีวิต⎮EP.1 : เงิน [แลกมาด้วย] พลังชีวิต
01/01/2021
เงิน คือ [ส่วนหนึ่งของ] ชีวิต⎮EP.2 : ว่าด้วยเรื่องเส้นโค้งความอิ่มเอม
02/02/2021