investment advice – Avenger Planner

investment advice

13/09/2020

สถานการณ์การลงทุน และแนวทางการจัดการ ณ 13 ก.ย. 63

เรียนท่านลูกค้าที่เคารพ สืบเนื่องจากที่ทาง Avenger Planner ได้เผยแพร่ สถานการณ์การลงทุน และแนวทางการจัดการ ฉบับล่าสุด ไปเมื่อวันที่ 19 มี.ค. 63 ซึ่งในบทความดังกล่าวนั้น ได้มีคำแนะนำสำคัญคือ “ควรเพิ่มความระมัดระวัง” ในการลงทุน […]
19/03/2020

สถานการณ์การลงทุน และแนวทางการจัดการ ณ 19 มี.ค. 63

เรียนท่านลูกค้าที่เคารพ สืบเนื่องจากที่ทาง Avenger Planner ได้เผยแพร่ สถานการณ์การลงทุน และแนวทางการจัดการ ไปเมื่อวันที่ 18 ก.พ. 63 ซึ่งในบทความดังกล่าวมีสาระสำคัญคือ สถานการณ์การลงทุน ณ ขณะนั้น กำลังมีพัฒนาการไปในทิศทางที่ […]
18/02/2020

สถานการณ์การลงทุน และแนวทางการจัดการ ณ 18 ก.พ. 63

เรียนท่านลูกค้าที่เคารพ สืบเนื่องจากสถานการณ์การลงทุน ณ ปัจจุบัน (18 ก.พ. 63) มีพัฒนาการไปในทิศทางที่ “ควรเพิ่มความระมัดระวัง” ในการลงทุนมากยิ่งขึ้น ผมเอ (ศักดา สรรพปัญญาวงศ์ CFP®) ในฐานะผู้ร่วมก่อตั้ง […]
06/08/2019

สถานการณ์การลงทุน และแนวทางการจัดการ ณ 6 ส.ค. 62

สวัสดีครับ เนื่องจากสถานการณ์การลงทุนนับตั้งแต่เริ่มต้นเดือน ส.ค. 62 ที่ผ่านมานี้ มีความผันผวนเพิ่มขึ้นอย่างมากผิดปกติ ผมเอ (ศักดา สรรพปัญญาวงศ์) ในฐานะตัวแทนของนักวางแผนการเงินทีม Avenger Planner จึงขอใช้บทความนี้ เพื่ออธิบายสถานการณ์การลงทุนในภาพใหญ่ และแนวทางในการจัดการกับสถานการณ์ให้กับคุณลูกค้า และท่านผู้อ่านที่สนใจ […]
30/12/2018

ปรับแนวคิดและสร้างเสริมพฤติกรรมทางการเงินที่ดี… ต้อนรับปีใหม่ 2019

สวัสดีปีใหม่ 2562 ในโอกาสปีใหม่ พ.ศ. 2562 นี้ ทีมงาน Avenger Planner ทุกคน ขอสวัสดีปีใหม่ท่านลูกค้าที่เคารพ และท่านผู้อ่านทุกท่าน พวกเราขออวยพรให้ท่านและครอบครัวมีความสุข ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในทุก ๆ […]
25/10/2018

สถานการณ์การลงทุน และแนวทางการจัดการ ณ 25 ต.ค. 61

สวัสดีครับ ผมเอ (ศักดา สรรพปัญญาวงศ์) หนึ่งในทีมผู้ก่อตั้ง Avenger Planner ขออนุญาตอัพเดทให้ลูกค้าที่รับบริการวางแผนการเงินจาก Avenger Planner ทุกท่านทราบเกี่ยวกับสถานการณ์การลงทุน ณ ปัจจุบัน และแนวทางการรับมือในสภาวะตลาดที่ผันผวนอย่างมากในช่วงนี้นะครับ เดือนตุลาคม […]