ธรชญาน์ อดุลย์เดช – Avenger Planner

ธรชญาน์ อดุลย์เดช

20/09/2023

5 สิทธิรักษาพยาบาลพื้นฐานที่ทุกคนควรรู้

บทความนี้พิ้งค์ได้แรงบันดาลใจมาจากเพื่อนซึ่งมีคุณพ่อ คุณแม่ที่ไม่มีประกันสุขภาพ แต่มีสภาวะวิกฤติฉุกเฉิน และอีกเคสหนึ่ง คือ เพื่อนที่ตรวจพบมะเร็งเต้านมแต่ไม่มีประกันสุขภาพเช่นกัน จึงอยากรวบรวมข้อมูลสิทธิด้านการรักษาพยาบาลพื้นฐานที่คนส่วนใหญ่มี โดยจะนำมาเล่าให้ฟังทั้งสิ้น 5 สิทธิ ได้แก่ สิทธิเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ […]
15/08/2023

3 ความเสี่ยงต้องรู้ ก่อนลงทุนในสหกรณ์

“สหกรณ์” เป็นชื่อเรียกสั้นๆ ที่ใช้เรียกสถาบันการเงินรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นที่รู้จักกัน ว่าเป็นแหล่งเงินฝากดอกเบี้ยสูง และเป็นแหล่งเงินกู้ที่ดอกเบี้ยอาจจะต่ำกว่าธนาคารทั่วไป แต่ในรายละเอียดแล้ว สหกรณ์มีหลายประเภท เช่น สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์บริการ […]
28/06/2023

5 ข้อควรพิจารณาก่อนปรับเปลี่ยนประกันสุขภาพ

การปรับเปลี่ยนประกันสุขภาพฉบับเดิม อาจทำให้ผู้เอาประกันเสียประโยชน์ แต่ในหลายๆ กรณี ก็อาจมีเหตุผลและความจำเป็น เช่น ประกันฉบับเก่าค่าห้องต่ำเกินไป วงเงินคุ้มครองไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายปัจจุบัน รวมไปถึงการโดนปรับเพิ่มเบี้ยประกัน ทำให้รู้สึกว่าอยากที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นกรมธรรม์ฉบับใหม่ วันนี้พิ้งค์จึงจะมาชวนคิดว่า ก่อนที่เราจะทำประกันสุขภาพเล่มใหม่เพิ่ม หรือทดแทนเล่มเดิมนั้น […]
29/05/2023

วิธีประเมินมูลค่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ณ วันเกษียณ (พร้อมไฟล์ Excel ช่วยคำนวณ)

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นเงินทุนก้อนใหญ่ตอนเกษียณของหลายๆ คน จะอุ่นใจกว่าหรือไม่ หากว่าเรารู้ว่า เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นี้เพียงพอ หรือไม่เพียงพอ สำหรับชีวิตหลังเกษียณ วันนี้พิ้งค์จะพาไปประเมินมูลค่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ณ วันเกษียณอย่างง่าย  […]
16/05/2023

5 วิธีบ่มเพาะอุปนิสัยทางการเงินที่ดีให้ลูก

การสร้างอุปนิสัยทางการเงินที่ดี และคอยช่วยเป็นผู้ชี้แนะในการจัดการเรื่องเงินตั้งแต่ลูกยังเล็ก ถือเป็นของขวัญอันล้ำค่า ที่ลูกสามารถนำไปใช้ได้ชั่วชีวิต พิ้งค์ (ผู้เขียน) ในฐานะคุณแม่ลูกสอง และนักวางแผนการเงิน ได้เรียนรู้ชีวิตใครหลายคนจากเรื่องราวทางการเงิน และพบว่าอุปนิสัยการเงินที่ดีเป็นส่วนสำคัญอย่างมากที่ทำให้ชีวิตมีความมั่นคง วันนี้จึงอยากมาแบ่งปัน 5 […]