Spending – Avenger Planner

Spending

24/07/2023

แบ่งเงิน/แยกบัญชี ทำไปทำไม และทำอย่างไร ?

ถ้ามีใครบอกให้ “แบ่งเงิน แยกไปหลายๆ บัญชี” หลายคนมักตั้งคำถามว่า “จะลำบากทำทำไม แค่มีเงินใช้ก็พอแล้ว” เพราะทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ทั้งรับ จ่าย โอน หรือออมในบัญชีเงินฝากเพียงบัญชีเดียวก็สะดวกดี […]
15/03/2023

How Can We Help : EP12

How Can We Help : EP12 เราช่วยท่านวางแผนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตร ทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดในระยะสั้น และ ระยะยาว อาทิ ค่ากินอยู่ […]
17/01/2023

4 คำถามเตือนสติก่อนใช้จ่าย

Editor’s Note : บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกที่เพจ ชีวิต ∙ อิคิ ∙ 生き : ใช้ชีวิตแบบที่อยากมีชีวิต เขียนโดย คุณมิ้งค์ รชยา ผดุงตันตระกูล […]
16/08/2022

3 คำถามชวนคิด เพื่อวางแผนทริปท่องเที่ยวในฝัน

จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบัน ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงกับเราแทบทุกคนในหลายด้านครับ ความเปลี่ยนแปลงนั้นมากจนคำว่า “วิถีชีวิตใหม่” หรือ “New Normal” กลายมาเป็นคำติดปาก […]
27/08/2021

เงิน คือ [ส่วนหนึ่งของ] ชีวิต⎮EP 3.4 : จีดีพี คือ วิธีวัดความก้าวหน้าที่ดี (จริงหรือ?)

Editor’s Note : บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกที่เพจ ชีวิต ∙ อิคิ ∙ 生き : ใช้ชีวิตแบบที่อยากมีชีวิต เขียนโดย คุณมิ้งค์ รชยา ผดุงตันตระกูล […]
22/08/2021

วิธีจัดการกระแสเงินสด : ฉบับประมวล

ผ่านมาประมาณ 600 วันแล้วนะครับ หากนับตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2563 ที่มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายแรกในประเทศไทย จนถึงปัจจุบัน (ณ วันที่ […]
29/06/2021

เงิน คือ [ส่วนหนึ่งของ] ชีวิต⎮EP 3.3 : The Last Jigsaw แห่งการสร้างวินัยด้านการใช้จ่าย

Editor’s Note : บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกที่เพจ ชีวิต ∙ อิคิ ∙ 生き : ใช้ชีวิตแบบที่อยากมีชีวิต เขียนโดย คุณมิ้งค์ รชยา ผดุงตันตระกูล […]
04/06/2021

เงิน คือ [ส่วนหนึ่งของ] ชีวิต⎮EP 3.2 : The Last Jigsaw แห่งการสร้างวินัยด้านการใช้จ่าย

Editor’s Note : บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกที่เพจ ชีวิต ∙ อิคิ ∙ 生き : ใช้ชีวิตแบบที่อยากมีชีวิต เขียนโดย คุณมิ้งค์ รชยา ผดุงตันตระกูล […]
17/05/2021

เงิน คือ [ส่วนหนึ่งของ] ชีวิต⎮EP 3.1 : The Last Jigsaw แห่งการสร้างวินัยด้านการใช้จ่าย

Editor’s Note : บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกที่เพจ ชีวิต ∙ อิคิ ∙ 生き : ใช้ชีวิตแบบที่อยากมีชีวิต เขียนโดย คุณมิ้งค์ รชยา ผดุงตันตระกูล […]
18/09/2020

แผนการเงินพื้นฐาน 7 ขั้นตอน : สำหรับนักศึกษาจบใหม่

ช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านจากการเป็นนิสิต/นักศึกษา ไปสู่ชีวิตจริงที่ต้องหารายได้เลี้ยงชีพ ไม่ว่าจะในฐานะพนักงานหรือผู้ประกอบนั้น จะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างมากเกิดขึ้น อาทิ จากที่เคยพึ่งพารายได้จากครอบครัว เปลี่ยนเป็นต้องหารายได้ด้วยตนเอง จากที่เคยรับผิดชอบเฉพาะการศึกษาของตนเอง เปลี่ยนเป็นต้องรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในหลายด้าน ทั้งด้านการงาน การเงิน ซึ่งบางคนอาจต้องรับผิดชอบครอบครัวอีกด้วย […]