Spending

17/01/2023

4 คำถามเตือนสติก่อนใช้จ่าย

Editor’s Note : บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกที่เพจ ชีวิต ∙ อิคิ ∙ 生き : ใช้ชีวิตแบบที่อยากมีชีวิต เขียนโดย คุณมิ้งค์ รชยา ผดุงตันตระกูล ซึ่งเป็นนักวางแผนการเงินของทีม Avenger Planner […]
16/08/2022

3 คำถามชวนคิด เพื่อวางแผนทริปท่องเที่ยวในฝัน

จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบัน ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงกับเราแทบทุกคนในหลายด้านครับ ความเปลี่ยนแปลงนั้นมากจนคำว่า “วิถีชีวิตใหม่” หรือ “New Normal” กลายมาเป็นคำติดปาก แม้ในปัจจุบันการระบาดยังคงอยู่ แต่มุมมองต่อการแพร่ระบาดเปลี่ยนไปมากครับ ผู้คนเริ่มปรับตัวได้มากขึ้น […]
27/08/2021

เงิน คือ [ส่วนหนึ่งของ] ชีวิต⎮EP 3.4 : จีดีพี คือ วิธีวัดความก้าวหน้าที่ดี (จริงหรือ?)

Editor’s Note : บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกที่เพจ ชีวิต ∙ อิคิ ∙ 生き : ใช้ชีวิตแบบที่อยากมีชีวิต เขียนโดย คุณมิ้งค์ รชยา ผดุงตันตระกูล ซึ่งเป็นนักวางแผนการเงินของทีม Avenger Planner […]
22/08/2021

วิธีจัดการกระแสเงินสด : ฉบับประมวล

ผ่านมาประมาณ 600 วันแล้วนะครับ หากนับตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2563 ที่มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายแรกในประเทศไทย จนถึงปัจจุบัน (ณ วันที่ 23 ส.ค. 64) […]
29/06/2021

เงิน คือ [ส่วนหนึ่งของ] ชีวิต⎮EP 3.3 : The Last Jigsaw แห่งการสร้างวินัยด้านการใช้จ่าย

Editor’s Note : บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกที่เพจ ชีวิต ∙ อิคิ ∙ 生き : ใช้ชีวิตแบบที่อยากมีชีวิต เขียนโดย คุณมิ้งค์ รชยา ผดุงตันตระกูล ซึ่งเป็นนักวางแผนการเงินของทีม Avenger Planner […]
04/06/2021

เงิน คือ [ส่วนหนึ่งของ] ชีวิต⎮EP 3.2 : The Last Jigsaw แห่งการสร้างวินัยด้านการใช้จ่าย

Editor’s Note : บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกที่เพจ ชีวิต ∙ อิคิ ∙ 生き : ใช้ชีวิตแบบที่อยากมีชีวิต เขียนโดย คุณมิ้งค์ รชยา ผดุงตันตระกูล ซึ่งเป็นนักวางแผนการเงินของทีม Avenger Planner […]
17/05/2021

เงิน คือ [ส่วนหนึ่งของ] ชีวิต⎮EP 3.1 : The Last Jigsaw แห่งการสร้างวินัยด้านการใช้จ่าย

Editor’s Note : บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกที่เพจ ชีวิต ∙ อิคิ ∙ 生き : ใช้ชีวิตแบบที่อยากมีชีวิต เขียนโดย คุณมิ้งค์ รชยา ผดุงตันตระกูล ซึ่งเป็นนักวางแผนการเงินของทีม Avenger Planner […]
18/09/2020

แผนการเงินพื้นฐาน 7 ขั้นตอน : สำหรับนักศึกษาจบใหม่

ช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านจากการเป็นนิสิต/นักศึกษา ไปสู่ชีวิตจริงที่ต้องหารายได้เลี้ยงชีพ ไม่ว่าจะในฐานะพนักงานหรือผู้ประกอบนั้น จะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างมากเกิดขึ้น อาทิ จากที่เคยพึ่งพารายได้จากครอบครัว เปลี่ยนเป็นต้องหารายได้ด้วยตนเอง จากที่เคยรับผิดชอบเฉพาะการศึกษาของตนเอง เปลี่ยนเป็นต้องรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในหลายด้าน ทั้งด้านการงาน การเงิน ซึ่งบางคนอาจต้องรับผิดชอบครอบครัวอีกด้วย จากที่สังคมมีแต่เพื่อนวัยเดียวกัน เปลี่ยนเป็นสังคมใหม่ๆ ที่มีความหลากหลายมากขึ้น […]
26/08/2020

ถ้าวันหนึ่งต้องตกงาน… จะเตรียมแผนการเงินไว้รับมืออย่างไร ?

สถานการณ์ COVID-19 ที่ยังดำเนินอยู่ ณ ปัจจุบัน ส่งผลให้กิจกรรมต่างๆ ที่เคยดำเนินไปอย่างปกติทั่วโลกต้องหยุดชะงัก และกระทบกับเศรษฐกิจอย่างรุนแรง กิจการหลายแห่งต้องปิดตัว ยื่นขอล้มละลาย ลดเวลาทำงาน หรือต้องลดจำนวนพนักงาน พื้นที่ท่องเที่ยวหลายๆ แห่ง ที่เคยมีเงินสะพัดจากนักท่องเที่ยวกลับเงียบเหงาซบเซา […]
14/06/2020

หลักการจัดสรรเงินให้มีประสิทธิภาพ ในแบบฉบับ Li Ka-shing ซูเปอร์แมนแห่งเกาะฮ่องกง

การบริหารสภาพคล่องที่ดี ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยทำให้เรามีสถานะทางการเงินที่ดีขึ้น จากสมการที่ว่า รายรับ – รายจ่าย = สภาพคล่องคงเหลือ จะเห็นว่า การสร้างรายได้เพิ่มขึ้น หรือ ลดรายจ่ายให้น้อยลง ล้วนแล้วแต่เป็นวิธีการที่จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับเราแทบจะทั้งสิ้น ซึ่งในบทความนี้ เราจะมาเรียนรู้ร่วมกันว่า… […]