mindset

17/01/2023

4 คำถามเตือนสติก่อนใช้จ่าย

Editor’s Note : บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกที่เพจ ชีวิต ∙ อิคิ ∙ 生き : ใช้ชีวิตแบบที่อยากมีชีวิต เขียนโดย คุณมิ้งค์ รชยา ผดุงตันตระกูล ซึ่งเป็นนักวางแผนการเงินของทีม Avenger Planner […]
27/08/2021

เงิน คือ [ส่วนหนึ่งของ] ชีวิต⎮EP 3.4 : จีดีพี คือ วิธีวัดความก้าวหน้าที่ดี (จริงหรือ?)

Editor’s Note : บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกที่เพจ ชีวิต ∙ อิคิ ∙ 生き : ใช้ชีวิตแบบที่อยากมีชีวิต เขียนโดย คุณมิ้งค์ รชยา ผดุงตันตระกูล ซึ่งเป็นนักวางแผนการเงินของทีม Avenger Planner […]
29/06/2021

เงิน คือ [ส่วนหนึ่งของ] ชีวิต⎮EP 3.3 : The Last Jigsaw แห่งการสร้างวินัยด้านการใช้จ่าย

Editor’s Note : บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกที่เพจ ชีวิต ∙ อิคิ ∙ 生き : ใช้ชีวิตแบบที่อยากมีชีวิต เขียนโดย คุณมิ้งค์ รชยา ผดุงตันตระกูล ซึ่งเป็นนักวางแผนการเงินของทีม Avenger Planner […]
04/06/2021

เงิน คือ [ส่วนหนึ่งของ] ชีวิต⎮EP 3.2 : The Last Jigsaw แห่งการสร้างวินัยด้านการใช้จ่าย

Editor’s Note : บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกที่เพจ ชีวิต ∙ อิคิ ∙ 生き : ใช้ชีวิตแบบที่อยากมีชีวิต เขียนโดย คุณมิ้งค์ รชยา ผดุงตันตระกูล ซึ่งเป็นนักวางแผนการเงินของทีม Avenger Planner […]
17/05/2021

เงิน คือ [ส่วนหนึ่งของ] ชีวิต⎮EP 3.1 : The Last Jigsaw แห่งการสร้างวินัยด้านการใช้จ่าย

Editor’s Note : บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกที่เพจ ชีวิต ∙ อิคิ ∙ 生き : ใช้ชีวิตแบบที่อยากมีชีวิต เขียนโดย คุณมิ้งค์ รชยา ผดุงตันตระกูล ซึ่งเป็นนักวางแผนการเงินของทีม Avenger Planner […]
02/02/2021

เงิน คือ [ส่วนหนึ่งของ] ชีวิต⎮EP.2 : ว่าด้วยเรื่องเส้นโค้งความอิ่มเอม

Editor’s Note : บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกที่เพจ ชีวิต ∙ อิคิ ∙ 生き : ใช้ชีวิตแบบที่อยากมีชีวิต เขียนโดย คุณมิ้งค์ รชยา ผดุงตันตระกูล ซึ่งเป็นนักวางแผนการเงินของทีม Avenger Planner […]
21/01/2021

ต้องมีมากขนาดไหน… จึงจะเรียกว่ามั่งคั่ง

การเป็นคนที่มีฐานะ หรือเป็นผู้ที่มีความมั่งคั่งนั้น เป็นความฝันของหลาย ๆ คนครับ เพราะเงินนั้นสามารถช่วยอะไรเราได้หลายต่อหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น ความมั่นคงพื้นฐานของชีวิต เงินสามารถใช้ตอบสนองปัจจัยสี่ และสร้างความปลอดภัยได้ ความสุข เงินสามารถเพิ่มความสุข จากการเป็นเจ้าของ สร้างประสบการณ์ที่ดี และบันดาลความพึงพอใจได้ […]
01/01/2021

เงิน คือ [ส่วนหนึ่งของ] ชีวิต⎮EP.1 : เงิน [แลกมาด้วย] พลังชีวิต

Editor’s Note : บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกที่เพจ ชีวิต ∙ อิคิ ∙ 生き : ใช้ชีวิตแบบที่อยากมีชีวิต เขียนโดย คุณมิ้งค์ รชยา ผดุงตันตระกูล ซึ่งเป็นนักวางแผนการเงินของทีม Avenger Planner […]
26/08/2020

ถ้าวันหนึ่งต้องตกงาน… จะเตรียมแผนการเงินไว้รับมืออย่างไร ?

สถานการณ์ COVID-19 ที่ยังดำเนินอยู่ ณ ปัจจุบัน ส่งผลให้กิจกรรมต่างๆ ที่เคยดำเนินไปอย่างปกติทั่วโลกต้องหยุดชะงัก และกระทบกับเศรษฐกิจอย่างรุนแรง กิจการหลายแห่งต้องปิดตัว ยื่นขอล้มละลาย ลดเวลาทำงาน หรือต้องลดจำนวนพนักงาน พื้นที่ท่องเที่ยวหลายๆ แห่ง ที่เคยมีเงินสะพัดจากนักท่องเที่ยวกลับเงียบเหงาซบเซา […]
14/06/2020

หลักการจัดสรรเงินให้มีประสิทธิภาพ ในแบบฉบับ Li Ka-shing ซูเปอร์แมนแห่งเกาะฮ่องกง

การบริหารสภาพคล่องที่ดี ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยทำให้เรามีสถานะทางการเงินที่ดีขึ้น จากสมการที่ว่า รายรับ – รายจ่าย = สภาพคล่องคงเหลือ จะเห็นว่า การสร้างรายได้เพิ่มขึ้น หรือ ลดรายจ่ายให้น้อยลง ล้วนแล้วแต่เป็นวิธีการที่จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับเราแทบจะทั้งสิ้น ซึ่งในบทความนี้ เราจะมาเรียนรู้ร่วมกันว่า… […]