ศักดา สรรพปัญญาวงศ์ CFP® – Avenger Planner

ศักดา สรรพปัญญาวงศ์ CFP®

11/05/2023

How Can We Help : EP20

How Can We Help : EP20 เราช่วยวางแผนภาษี เพื่อให้ท่านจ่ายภาษีได้อย่างประหยัดและถูกต้อง โดยมีความสอดคล้องกับเป้าหมายอื่นๆ ด้วย การวางแผนภาษีเป็นเป้าหมายสำคัญ ที่ลูกค้าหลายๆ ท่านต้องการคำปรึกษาจากนักวางแผนการเงิน เป้าหมายหลักของการวางแผนภาษี คือการ […]
02/05/2023

How Can We Help : EP19

How Can We Help : EP19 เราช่วยติดตามและทบทวนพอร์ตการลงทุน เพื่อเพิ่มโอกาสการบรรลุเป้าหมาย เมื่อมีการสร้างพอร์ตการลงทุน และได้เริ่มต้นลงทุนตามแผนไปแล้วนั้น กระบวนการสำคัญที่ตามมา คือ “การติดตามและทบทวน” พอร์ตการลงทุนอย่างเหมาะสม ในส่วนของการ […]
26/04/2023

How Can We Help : EP18

How Can We Help : EP18 เราช่วยให้คำแนะนำในการทำธุรกรรม ซื้อ / ขาย / สับเปลี่ยน กองทุนต่างๆ เพื่อให้สามารถดำเนินการตามแผนได้ถูกต้อง หนึ่งในอุปสรรคสำคัญ […]
19/04/2023

How Can We Help : EP17

How Can We Help : EP17 เราช่วยแนะนำกองทุนรวมที่เหมาะสม เพื่อนำมาใช้เป็นเครื่องมือลงทุน ตามสัดส่วนสินทรัพย์ในพอร์ตที่ออกแบบไว้ หลังจากมีการแนะนำพอร์ตการลงทุน หรือ Asset Allocation ที่เหมาะสมกับแต่ละเป้าหมายและตัวลูกค้าแล้วนั้น ในการ […]
17/04/2023

Personal Financial Stress Test เพื่อทดสอบความทนทานต่อเหตุไม่คาดฝันทางการเงิน

Stress Test คืออะไร ? ท่านผู้อ่านหลายท่านน่าจะเคยได้ยินคำว่า “Stress Test” หรือ “Stress Testing” มาบ้างนะครับ การทำ Stress Test นั้น […]
07/04/2023

How Can We Help : EP16

How Can We Help : EP16 เราช่วยท่านสร้างพอร์ตการลงทุน ให้เหมาะสมกับเป้าหมายแต่ละเป้าหมาย ซึ่งมีเงื่อนไข และข้อจำกัดที่แตกต่างกัน เป้าหมายการเงินส่วนใหญ่ จำเป็นต้องอาศัยการลงทุนเพื่อให้เงินออมที่สะสมเข้าไป ได้ “ทำงาน” เพื่อสร้างดอกผล […]
02/04/2023

How Can We Help : EP15

How Can We Help : EP15 เราช่วยท่านวางแผนเงินออม/เงินลงทุน เพื่อการเกษียณอายุเพิ่มเติม เพื่อให้เพียงพอต่อแผนการใช้ชีวิตที่ต้องการในวัยเกษียณ สืบเนื่องจากบทความตอนที่แล้ว เมื่อทราบว่าต้องเตรียมเงินเพิ่มเท่าใดจึงจะเกษียณได้อย่างที่ตั้งใจ นักวางแผนการเงินจะช่วยวิเคราะห์ ว่าควรต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง ทั้งในส่วนของแหล่งเงินที่มีอยู่เดิม และส่วนของเงินลงทุนใหม่ […]
25/03/2023

How Can We Help : EP14

How Can We Help : EP14 เราช่วยท่านประเมินมูลค่าแหล่งเงินทุน เพื่อการเกษียณต่างๆ ที่จะได้รับในอนาคต เมื่อนักวางแผนการเงินและลูกค้าได้ร่วมกันประเมินเป้าหมายเงินทุน เพื่อการเกษียณอายุที่เหมาะสมแล้ว ขั้นต่อมานักวางแผนการเงินจะทำการสำรวจแหล่งเงินทุนที่ลูกค้ามีอยู่เดิม ซึ่งสามารถนำมาใช้เติมเต็มเป้าหมายทุนเกษียณได้ ซึ่งแหล่งเงินเหล่านั้น มีอาทิ […]
21/03/2023

How Can We Help : EP13

How Can We Help : EP13 เราช่วยท่านประเมินเงินทุน ที่ต้องเตรียมเพื่อการเกษียณอายุที่เหมาะสม หนึ่งในเป้าหมายที่สำคัญที่สุด ในการวางแผนการเงินแบบองค์รวมคือเป้าหมาย “เกษียณอายุ” เพราะทุกคนต้องเกษียณในวันหนึ่ง ช่วงเวลาที่เกษียณอายุนั้น มักเป็นช่วงที่รายได้หลักเริ่มลดลงหรือหายไป การจะปรับเปลี่ยนเป้าหมาย […]
15/03/2023

How Can We Help : EP12

How Can We Help : EP12 เราช่วยท่านวางแผนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตร ทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดในระยะสั้น และ ระยะยาว อาทิ ค่ากินอยู่ ค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตรเป็นเรื่อง […]