ศักดา สรรพปัญญาวงศ์ CFP® – Page 2 – Avenger Planner

ศักดา สรรพปัญญาวงศ์ CFP®

11/03/2023

How Can We Help : EP11

How Can We Help : EP11 เราช่วยท่านประเมินความพร้อมทางการเงิน เมื่อท่านวางแผนจะมีบุตร มีเรื่องเล่าน่าประทับใจที่ Planner ของ บลป. […]
07/03/2023

How Can We Help : EP10

How Can We Help : EP10 เราช่วยท่านสรุปข้อมูลประกันต่างๆ ที่มี เพื่อให้เห็นวงเงินความคุ้มครองรวม ในแต่ละด้าน พร้อมแนะนำแนวทางการจัดการ การสรุปความคุ้มครองของประกันต่างๆ […]
02/03/2023

How Can We Help : EP9

How Can We Help : EP9 เราช่วยท่านวางแผนและเตรียมเงินสำรอง ซึ่งเป็นหลักประกันขั้นพื้นฐานที่สุด ที่ทุกคนควรมี หนึ่งในเป้าหมายการเงินที่สำคัญที่สุดที่ Avenger Planner […]
25/02/2023

How Can We Help : EP8

How Can We Help : EP8 เราช่วยท่านประเมินความเสี่ยงทางการเงิน ให้รอบด้าน พร้อมแนะนำแนวทางจัดการ ความคาดหวังหลักของแทบทุกคนเมื่อมาวางแผนการเงิน คือการมีฐานะที่ดีขึ้น ทำให้จุดสนใจมักจะมุ่งไปที่การลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยเป็นลำดับแรกๆ อย่างไรก็ตาม […]
15/02/2023

How Can We Help : EP5

How Can We Help : EP5 เราช่วยให้ท่านสามารถตั้งเป้าหมายที่สำคัญกับชีวิต ตั้งแต่ระยะสั้น ไปจนถึงระยะยาว ได้อย่างครบถ้วน และ เหมาะสม […]
07/02/2023

How Can We Help : EP3

How Can We Help : EP3 เราช่วยจัดทำงบการเงินส่วนบุคคล พร้อมประเมินจุดแข็ง และ จุดอ่อน เพื่อใช้เป็นจุดเริ่มต้น ในการวางแผนสู่อนาคต […]
03/02/2023

How Can We Help : EP2

How Can We Help : EP2 เราช่วยรวบรวมและวางแผนเรื่องการเงินในมิติต่างๆ ที่กระจัดกระจาย เพื่อให้สามารถมองเห็นภาพรวมได้ บริการวางแผนการเงินแบบองค์รวมของ บลป. อเวนเจอร์ […]