การทบทวนและปรับปรุงแผนการเงิน : สิ่งสำคัญที่ละเลยไม่ได้ – Avenger Planner

การทบทวนและปรับปรุงแผนการเงิน : สิ่งสำคัญที่ละเลยไม่ได้

แค่ทำตามแผนยังไม่พอ… ควรต้องเข้าใจที่มาของแผนด้วย
07/10/2019
ก่อนจะสำเร็จเป็นแผนการเงินองค์รวมฉบับหนึ่ง… นักวางแผนการเงินต้องทำอะไรบ้าง
12/12/2019