การทบทวนและปรับปรุงแผนการเงิน : สิ่งสำคัญที่ละเลยไม่ได้