แค่ทำตามแผนยังไม่พอ… ควรต้องเข้าใจที่มาของแผนด้วย – Avenger Planner

แค่ทำตามแผนยังไม่พอ… ควรต้องเข้าใจที่มาของแผนด้วย