มนุษย์เงินเดือน… ประหยัดภาษีได้แค่ไหน – Avenger Planner

มนุษย์เงินเดือน… ประหยัดภาษีได้แค่ไหน

เรื่องเล่า 3 ปี จากประสบการณ์การเป็นนักวางแผนการเงินอิสระ
18/09/2017
นักวางแผนการเงิน : เพื่อนคู่คิด ที่ช่วยคุณ (คิด) ได้มากกว่าเรื่องเงิน
20/12/2017