Blog

06/09/2021

3 เป้าหมายการเงินพื้นฐาน… ที่ทุกคนไม่ควรมองข้าม

จุดเริ่มต้นของการวางแผนการเงินนั้น นอกจากจะเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจสถานะการเงิน ณ ปัจจุบัน จากการจัดทำงบการเงิน และวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ เพื่อตรวจสอบว่า “สุขภาพทางการเงิน” อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมหรือไม่แล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลย ในการเริ่มต้นวางแผนคือการกำหนด “เป้าหมายทางการเงิน” โดยในบทความนี้ผมขออนุญาตแนะนำ “3 เป้าหมายทางการเงินพื้นฐาน… […]
27/08/2021

เงิน คือ [ส่วนหนึ่งของ] ชีวิต⎮EP 3.4 : จีดีพี คือ วิธีวัดความก้าวหน้าที่ดี (จริงหรือ?)

Editor’s Note : บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกที่เพจ ชีวิต ∙ อิคิ ∙ 生き : ใช้ชีวิตแบบที่อยากมีชีวิต เขียนโดย คุณมิ้งค์ รชยา ผดุงตันตระกูล ซึ่งเป็นนักวางแผนการเงินของทีม Avenger Planner […]
22/08/2021

วิธีจัดการกระแสเงินสด : ฉบับประมวล

ผ่านมาประมาณ 600 วันแล้วนะครับ หากนับตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2563 ที่มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายแรกในประเทศไทย จนถึงปัจจุบัน (ณ วันที่ 23 ส.ค. 64) […]
29/06/2021

เงิน คือ [ส่วนหนึ่งของ] ชีวิต⎮EP 3.3 : The Last Jigsaw แห่งการสร้างวินัยด้านการใช้จ่าย

Editor’s Note : บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกที่เพจ ชีวิต ∙ อิคิ ∙ 生き : ใช้ชีวิตแบบที่อยากมีชีวิต เขียนโดย คุณมิ้งค์ รชยา ผดุงตันตระกูล ซึ่งเป็นนักวางแผนการเงินของทีม Avenger Planner […]
23/06/2021

สังคมสูงอายุ… กับค่าใช้จ่ายยามเกษียณ

หลายท่านคงเคยได้ยินคำว่า “สังคมสูงอายุ” มาบ้างนะครับ ในบทความนี้ ผมจะขอชวนคุยเกี่ยวกับสังคมสูงอายุ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับใช้จ่ายยามเกษียณอายุกันครับ สถานการณ์สังคมสูงอายุในประเทศไทย จากข้อมูลจำนวนการเกิดและจำนวนการตายย้อนหลัง (รูปที่ 1) และข้อมูลจำนวนประชากรแบ่งตามกลุ่มวัย (รูปที่ 2) จะพบว่าตั้งแต่ พ.ศ. […]
04/06/2021

เงิน คือ [ส่วนหนึ่งของ] ชีวิต⎮EP 3.2 : The Last Jigsaw แห่งการสร้างวินัยด้านการใช้จ่าย

Editor’s Note : บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกที่เพจ ชีวิต ∙ อิคิ ∙ 生き : ใช้ชีวิตแบบที่อยากมีชีวิต เขียนโดย คุณมิ้งค์ รชยา ผดุงตันตระกูล ซึ่งเป็นนักวางแผนการเงินของทีม Avenger Planner […]
17/05/2021

เงิน คือ [ส่วนหนึ่งของ] ชีวิต⎮EP 3.1 : The Last Jigsaw แห่งการสร้างวินัยด้านการใช้จ่าย

Editor’s Note : บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกที่เพจ ชีวิต ∙ อิคิ ∙ 生き : ใช้ชีวิตแบบที่อยากมีชีวิต เขียนโดย คุณมิ้งค์ รชยา ผดุงตันตระกูล ซึ่งเป็นนักวางแผนการเงินของทีม Avenger Planner […]
13/05/2021

บทสรุปจากสัมมนาเรื่อง Health is Wealth

Editor’s Note : บทความนี้มีเนื้อหาหลักซึ่งสรุปมาจากสัมมนาที่มีชื่อว่า “Health is Wealth” ซึ่งดำเนินรายการโดยเพจ อายุรศาสตร์ง่ายนิดเดียว โดยมีแขกรับเชิญคือ แอดมินเพจ Dr.Money และ ผู้สรุปบทความนี้ คือ ทพ. […]
26/03/2021

จำเป็นไหม… ที่ต้องใช้บริการจากนักวางแผนการเงิน

จากสถานการณ์ ณ ปัจจุบันที่มีความผันผวนสูง และมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว จากปัจจัยต่างๆ อาทิ ภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน คาดเดาได้ยาก หลายอาชีพรายได้เปลี่ยนไป ไม่มั่นคง ผู้คนอายุยืนยาวขึ้น สังคมโลกกำลังมุ่งเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ที่มีอัตราการพึ่งพิงผู้อื่นสูงขึ้นเรื่อยๆ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ในระดับต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ ทำให้จำเป็นต้องมีการลงทุน […]
02/02/2021

เงิน คือ [ส่วนหนึ่งของ] ชีวิต⎮EP.2 : ว่าด้วยเรื่องเส้นโค้งความอิ่มเอม

Editor’s Note : บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกที่เพจ ชีวิต ∙ อิคิ ∙ 生き : ใช้ชีวิตแบบที่อยากมีชีวิต เขียนโดย คุณมิ้งค์ รชยา ผดุงตันตระกูล ซึ่งเป็นนักวางแผนการเงินของทีม Avenger Planner […]