portfolio management

25/10/2018

สถานการณ์การลงทุน และแนวทางการจัดการ ณ 25 ต.ค. 61

สวัสดีครับ ผมเอ (ศักดา สรรพปัญญาวงศ์) หนึ่งในทีมผู้ก่อตั้ง Avenger Planner ขออนุญาตอัพเดทให้ลูกค้าที่รับบริการวางแผนการเงินจาก Avenger Planner ทุกท่านทราบเกี่ยวกับสถานการณ์การลงทุน ณ ปัจจุบัน และแนวทางการรับมือในสภาวะตลาดที่ผันผวนอย่างมากในช่วงนี้นะครับ เดือนตุลาคม […]