เสียภาษีหรือไม่ ? คำนวณอย่างไร ? เมื่อจะออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – Avenger Planner

เสียภาษีหรือไม่ ? คำนวณอย่างไร ? เมื่อจะออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ขั้นตอนการยื่นภาษีกลางปี ที่ผู้มีรายได้มาตรา 40(5) – 40(8) ต้องรู้จักและเข้าใจ
03/06/2024