Planner’s Insight

24/01/2019

จัดการอย่างไร… หากไม่สามารถทำตามแผนได้ทุกเป้าหมาย

ในการวางแผนการเงินแบบองค์รวมนั้น หนึ่งในปัญหาที่มักต้องเจออยู่เสมอก็คือ การไม่สามารถบรรลุหลาย ๆ เป้าหมาย หรือไม่สามารถทำตามแผนการเงินทุกเรื่องให้สำเร็จไปพร้อมกันได้ โดยเฉพาะกับคนที่มีเป้าหมาย หรือแผนที่ต้องทำหลายอย่างไปพร้อม ๆ กัน เช่น ต้องลงทุนเพื่อเป้าหมายเกษียณอายุ เก็บเงินเพื่อการศึกษาบุตร ซื้อบ้าน ซื้อรถ ทำประกันชีวิต/ประกันสุขภาพให้ทั้งตนเองและครอบครัว  […]
30/12/2018

ปรับแนวคิดและสร้างเสริมพฤติกรรมทางการเงินที่ดี… ต้อนรับปีใหม่ 2019

สวัสดีปีใหม่ 2562 ในโอกาสปีใหม่ พ.ศ. 2562 นี้ ทีมงาน Avenger Planner ทุกคน ขอสวัสดีปีใหม่ท่านลูกค้าที่เคารพ และท่านผู้อ่านทุกท่าน พวกเราขออวยพรให้ท่านและครอบครัวมีความสุข ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในทุก ๆ […]
12/09/2018

ประสบการณ์และแนวทางการวางแผนการเงินให้กับลูกค้าที่มีปัญหาหนี้สิน

สิ่งสำคัญอันดับต้นๆ ในการวางแผนการเงิน ที่ไม่ควรมองข้าม ก็คือ การบริหารเงินสดให้มีสภาพคล่องที่ดี เช่น มีรายรับมากกว่ารายจ่าย มีการบริหารหนี้สินให้เหมาะสม และต้องมีแผนปกป้องความเสี่ยงทางการเงิน ในกรณีฉุกเฉินที่อาจมีรายจ่ายหนักๆ เข้ามาระหว่างทาง ไม่ว่าจะเป็น ค่ารักษาพยาบาล หรือ ค่าบำรุงรักษาสินทรัพย์ใหญ่ […]
27/08/2018

3 สิ่งที่ต้องเจอ… ตลอดเส้นทางการวางแผนการเงิน

การวางแผนการเงินเริ่มจากการตั้งเป้าหมาย ว่าเราต้องการอะไรในชีวิตของเราบ้าง ไม่ว่าจะเป็นการซื้อบ้าน ซื้อรถ แต่งงาน มีลูก เกษียณอายุ ท่องเที่ยว ซึ่งคนแต่ละคนก็จะมีเป้าหมายแตกต่างกันไปตามช่วงอายุ สถานะครอบครัว และสถานการณ์เฉพาะของแต่ละบุคคล เมื่อเราทราบเป้าหมายแล้วก็ต้องกลับมาดูตัวเรา ว่าปัจจุบันเราอยู่ ณ จุดไหน […]
23/03/2018

งานหลังบ้านของนักวางแผนการเงิน

งานหน้าบ้านของนักวางแผนการเงิน ท่านผู้อ่านที่เคยได้ยิน คำว่า นักวางแผนการเงิน หรือได้มีโอกาสใช้บริการนักวางแผนการเงิน ก็คงพอจะทราบว่า หน้าที่หลักของนักวางแผนการเงิน คือ การให้คำแนะนำที่ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน ที่มีเรื่องการเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง เพื่อนำพาผู้รับคำปรึกษาไปให้ถึงเป้าหมายที่ต้องการ เช่น การบริหารรายรับ – […]